• 041-32861583


به استحضار دانشجویان محترم می رساند جهت واریز شهریه ترم از بخش انتخاب واحد سامانه هم آوا  بعد از انتخاب واحد خود با کلیک کردن بر روی نهایی کردن دروسی که ثبت موقت هستند میتوانید اقدام به پرداخت کل شهریه ترم (15% و 85%) نمایید .
 
در ضمن بابت پرداخت قسمتی از شهریه مرکز ( 85% )  میتوانید با واریز یا انتقال به حساب های  ذیل به نام مرکز آموزش و تحقیق ماشین سازی تبریز اقدام نمایید . لازم به ذکر است حتمآ بعد از انتقال یا واریز ، فیش آن را به امور مالی مرکز تحویل دهید تا در حساب دانشجویی شما اعمال گردد .

شماره حساب شماره شباء شماره کارت

510051300
 

060180000000000510051300IR
 
5859837011744659