• 041-32861583


دفتر کارآفرینی

در راستای ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی، دفتر کارآفرینی این مرکز با مسئولیت دکتر شاهین محمدپور به ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط  با کسب و کار و برگزاری کلاس ها ، همایش ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی با هدف افزایش مهارت حرفه ای می پردازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 51044468 - 041 تماس حاصل فرمایید.