• 041-32861583


وام شهریه دانشجویی  :

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که متقاضی دریافت وام شهریه تحصیلی هستند می رساند با توجه به سیاست های جدید صندوق رفاه دانشجویان، مبلغ وام شهریه به   15٫0۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

متقاضیان دریافت وام می بایست درخواست خود را از طریق پورتال دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://swf.ir  ثبت و سپس به امور مالی مرکز مراجعه نمایند.