• 041-32861583

معرفی رشته های مرکز

دربـــاره مــا

مرکز آموزش و تحقیق شرکت ماشین‌سازی تبریز در سال 1345 به منظور تربیت نیروی ماهر و تکنیسین فنی برای صنایع کشور و خصوصا صنعت ماشین افزار بنیان‌گذاری گردید و فعالیت آموزشی خود را آغاز و بر طبق اهداف تعیین‌شده اولین مهارت آموزان این مرکز سکان تولید شرکت تازه تاسیس ماشین سازی تبریز را به عهده گرفتند.  

ادامه مطلب ...

افتخارات

cert
cert
cert

1
امــروز
33
دیـــروز
746
مــاه جــاری
140049
ســـال جــاری
142053
آمــار کــلی