• 041-32861583

معرفی رشته های مرکز

دربـــاره مــا

مرکز آموزش و تحقیق شرکت ماشین‌سازی تبریز در سال 1345 به منظور تربیت نیروی ماهر و تکنیسین فنی برای صنایع کشور و خصوصا صنعت ماشین افزار بنیان‌گذاری گردید و فعالیت آموزشی خود را آغاز و بر طبق اهداف تعیین‌شده اولین مهارت آموزان این مرکز سکان تولید شرکت تازه تاسیس ماشین سازی تبریز را به عهده گرفتند.  

ادامه مطلب ...

افتخارات

cert
cert
cert

25
امــروز
39
دیـــروز
1516
مــاه جــاری
140559
ســـال جــاری
146132
آمــار کــلی