• 041-32861583

آرشیو

سرپرست مرکز آموزش و تحقیق گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد.

-

سرپرست مرکز آموزش و تحقیق گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد.

(246)

-

شنبه 4 شهريور 1402
کسب عنوان نائب قهرمانی کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ماشین سازی تبریز

-

کسب عنوان نائب قهرمانی کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ماشین سازی تبریز

(77)

-

دوشنبه 26 تير 1402
برگزاری کنکور سراسری در مرکز علمی - کاربردی ماشین سازی تبریز

-

برگزاری کنکور سراسری در مرکز علمی - کاربردی ماشین سازی تبریز

(135)

-

يکشنبه 18 تير 1402
دیدار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی با مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز

-

دیدار رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی با مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز

(176)

-

سه شنبه 16 خرداد 1402
معرفی آقای دکتر داوود یعقوبی بقا بعنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز

-

معرفی آقای دکتر داوود یعقوبی بقا بعنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز

(1064)

-

دوشنبه 1 خرداد 1402
برگزاری آزمون نظام مهندسی در مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز

-

برگزاری آزمون نظام مهندسی در مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز

(116)

-

يکشنبه 31 ارديبهشت 1402
مراسم فرهنگی – ورزشی کوهپیمایی عون بن علی

-

مراسم فرهنگی – ورزشی کوهپیمایی عون بن علی

(87)

-

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
بازدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از مرکز آموزش ماشین سازی تبریز

-

بازدید اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از مرکز آموزش ماشین سازی تبریز

(74)

-

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
مسابقه بزرگ قرآنی

امور فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز برگزار می کند

مسابقه بزرگ قرآنی

(75)

اهدا جوایز ارزنده به پنج نفر برتر مسابقه

سه شنبه 29 فروردين 1402
حضور گسترده کارکنان، اساتید و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز در کنار خانواده بزرگ دانشگاه جامع در راهپیمایی روز قدس

-

حضور گسترده کارکنان، اساتید و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز در کنار خانواده بزرگ دانشگاه جامع در راهپیمایی روز قدس

(104)

گزارش تصویری

شنبه 26 فروردين 1402