• 041-32861583

 

جشنواره رویش  :
 

به منظور حمایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و همچنین فعالیتهای حرفه­ای دانشجویان، معاونت پژوهشی و فناوری اقدام به برگزاری چهارمین جشنواره پویش نموده است. به همین منظور از دانشجویانی که موفق به انجام پژوهش­های مرتبط با رشته تخصصی شده­ اند، دعوت می‌شود تا با تکمیل گزارش­­نامه و شرکت در جشنواره، موجبات غنای هر چه بیشتر اجرای این جشنواره را فراهم آورند.

ضرورت:

نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه دانشگاه محسوب می‌شود. همه آنچه به عنوان پیشرفت علوم در دوره‌های گوناگون تاریخ می‌شناسیم، حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته‌اند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت‌های پژوهشی آنان بوده است. معلمی هم که با تکیه بر پژوهش تدریس خود را انجام می­دهد، با اطمینان بهترین تدریس را خواهد داشت. بنابراین لازمه موفقیت در حرفه معلمی داشتن روحیه پژوهشی است که پرورش آن در نظام تربیت معلم، در گرو اهمیت دادن به فعالیتهای حرفه­ای و پژوهشی دانشجویان و ثبت آنها می­باشد.