• 041-32861583


انجمن های علمی دانشجوئی :

انجمن های علمی دانشجوئی مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز در حوزه های :

 1 ) مکانیک ماشین افزار و خودرو

2 ) آسانسور- بالابرها و پله برقی 

3 ) برق و الکترونیک 

4 ) انجمن علمی ورزش و تربیت بدنی  

در حال فعالیت می باشند. انتخابات اعضای این انجمن ها هر ساله اوایل آبان ماه برگزار و اعضای منتخب به مدت یکسال فعالیت خود را آغاز می کنند. دانشجویان و علاقمندان به فعالیت داوطلبانه در این انجمن ها می توانند با مراجعه به امور فرهنگی و دانشجوئی مرکز اطلاعات لازم را کسب نمایند.

نمایشگاه دائمی دستاوردها و پروژه های انجمن های علمی و دانشجوئی مرکز در محل کتابخانه مرکز دایر و پذیرای دانشجویان و علاقمندان میباشد.