• 041-32861583


مرکز آموزش و تحقیق ماشین سازی تبریز نسبت به برگزاری دوره‌های آزاد تخصصی و کوتاه‌ مدت ویژه در زمینه دانش فنی مرتبط با بهره‌ برداری و نگهداری و

تعمیرات ماشین‌افزار و صنایع وابسته با امکانات ویژه در محل مرکز آموزش یا در سایت کارگاهی مورد نظر مشتری اقدام می‌نماید.


متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش کوتاه مدت به شماره  041- 32896865  تماس حاصل فرمایند.