• 041-32861583

 شورای تعامل و تبادل نظر دانشجوئی :

این شورا در سال ۱۳۹۶ آغاز به فعالیت نموده است. وظیفه این شورا تعامل بین دانشجو و دانشگاه ، دانشجو با استاد، و بالعکس می باشد.

چنانچه دانشجویان در اموری از امورات دانشگاه دچار مشکل شدند می توانند با هماهنگی با دبیر شورا مشکلات خود را مطرح کرده و درخواست پاسخ نمایند.

هفته اول هر ماه جلسات بررسی مشکلات و درخواست ها برگزار و نتایج آن به اطلاع عموم دانشجویان رسانده می شود.

انتخابات اعضای این انجمن ها هر ساله اوایل آبان ماه برگزار و اعضای منتخب به مدت یکسال فعالیت خود را آغاز می کنند.