• 041-32861583

امکانات

در سالهای 56-1354 و در راستای توسعه مرکز آموزش بنای جدیدی که شامل کارگاه­ها، کلاسهای درسی جدید، انبارها، اطاقهای مربیان، رختکن کارآموزان و ... می باشد به مجموعه مرکز آموزش و تحقیق شرکت اضافه گردید. در سالهای بعدی نیز در جهت تجهیز و توسعه این مرکز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است به گونه ای که در حال حاضر این مجموعه با فضایی بیش از 42 هزار مترمربع شامل کارگاه ها و آزمایشگاه­های مجهز و پیشرفته یکی از بهترین و بزرگترین مراکز آموزشی کشور برای اجرای دوره های بلند مدت مقطع دار و کوتاه مدت تخصصی در حوزه صنعت می باشد و تاکنون نیروهای تخصصی و ماهر بسیاری را تربیت و تحویل جامعه صنعتی کشور نموده است.

برای مشاهده امکانات کامل مرکز کلیک کنید.